Nouvelles Haïti

NOTE DE PRESSE / NOTA DE PRENSA

Dimanch 13 Oktòb 2019

Pozisyon mwen Gahston Saint-Fleur, sou sitiyason peyi a ap travèse depi kèk semèn.

Listwa peyi Dayiti se yon brèf rezime soulèvman popilè ak koudeta pou chavire epi monte pouvwa. Yon fason ki pi senp mwen ka di l: Listwa peyi a se rezime lit pou pouvwa. Se pa lit ant sektè, se pa lit ant koulè po, jan Lesly Péan ta vle fè n konprann li a; se pa non plis lit ant gwoup ekonomik jan Fritz Jean ta vle fè n wè li a, ni se pa yon lit ant pye soulye limen ak pye blanch oubyen pye sandal ki bouke tèlman yo san-dal ni baz. Okontrè anpil fwa tankou Operasyon Peyi Lock pa egzanp, nou wè yon alyans (entrimantalizasyon?) ant pye soulye limen ak pye san-dal ni baz.

Lit pou pouvwa a se pito yon batay egzistansyèl kote chak moun ki egiziste vle afime egzistans yo, e sèl fason pou fè sa se vin chèf, vin sou pouvwa ak yon gwoup moun anba zòd yo pou kòmande san fwa ni lwa pandan gwoup moun sa yo k ap viktim nan, yo chak ap poze tèt yo kesyon kilè, y ap chèche mwayen pou chavire chèz la pou sa k pi oze a vin chita li menm pou afime pwòp egzistans pa li. Pou n reprann fraz presidan Preval la, “tout moun se naje pou soti”, se naje pou vin sou pouvwa pou ka egziste.

Ke tout moun nan yon peyi vle vin chèf ladan se yon bèl bagay, toutfwa chèf la ta vle di sèvitè. Se vizyon malsen pouvwa a ki fout gate bagay la. Pitit ansyen esklav, sa gen sans… men listwa nou di n sa pa ede. Ayiti se youn nan ra peyi kote moun pa chèche genyen paske yo bezwen men pito moun chèche genyen pou fè wè, pou di ansíen kanmarad lè pa t genyen yo: “m pa fout kanmarad ou”. Sikolojikman gen yon enèji nou ta dwe degaje pandan n timoun nan kalte relasyon nou ak paran yo, nan jwe fè spò elatriye, ki pa fèt. Enèji sa vin deklare sou nou pandan n gran: se konfli, se vyolans…  Fòk gen yon depasman ki fèt lakay nou chak.

Kritik k ap fèt sou sistèm nan pi vid pase yon pánye banbou ki plen dlo; se menm jan tou pou anpil diskou revolisyonè kote non Fidel Castro, Che  Guevara pa sispann galonnen nan bouch, men kon w fè yon ti ale pi fon, ou jwenn moun nan repwodui menm sa l ap kritike a; menm sa l di l ap konbat anlè a se sa l ap fè anba chal. Apa se yon bann ransè nou ye!

Sou Prezidan Jovenel Moïse, gouvènans peyi rive nan yon nivo m pa raple li te ye deja; sa degrengole, li degraba nèt. Men èske Prezidan an vrèman vre li se sèl grenn responsab sitiyason an? Depi plizyè dizèn lane, n ap viv yon sitiyasyon de dekonpozisyon sosyal kwonik. Tout moun ki nan karantèn lane oubyen mwens, nou fè pati de yon jenerasyon òfelen an Ayiti; sa vle di, nou pa gen pyès referans, pyès modèl; se pa paske referans ak modèl sa yo pa egziste, yo la (byen ke yo ra anpil anpil se vre) men pito nou pa deside pran lòd nan men pèpap: tout nèg granmoun, tout nèg “se politikanm m ap fè”.

Pa gen pwojè sosyete ki posib san konfyans. Depi “lè djab te kaporal”, lapawòl se prensipal pòt pou pwodui konfyans nan relasyon moun ak moun. Lakay nou jounen jodi, lapawòl pa vo anyen. Se manti pa bò isit, blòf lòt bò epi ipokrizi viwonnen n tribòbabò, tout nèg: “se politikanm m ap fè”. Se naje pou soti, naje pou vin  gen pouvwa pou ka egziste… Zansèt nou yo te viktim lesklavaj yo te mete tèt yo ansanm pou di: Abraam di ase. Jounen jodi nou tout viktim, kèlkeswa pozisyon sosyal, sektè oubyen koulè po, nou youn pa epánye. Filozofi naje pou soti a mennen n nan touye, kraze brize van peyi…. Nou pa ta imajine n, men se sèlman peyi vwazen sitiyason sa yo pwofite.

Nan moman m ap ekri la a, Dajabon ap vann Wanament ozanviwon 25 mil galon gaz chak jou. Apre Ajantin ak Irigwe, Rep. Dominikèn se twazyèm peyi nan kontinan Ameriken an kote leta touche plis enpo sou gaz la. Sou chak galon gaz ki vann nan peyi vwazen (kelkeswa moun ki achte l la), leta a touche prèske 2 dola ameriken enpo.  Sa vle di ozanviwon 50 mil dola ameriken chak jou soti Wananment al nan pòch leta wazen sèlman nan achte gaz nan ti pwen fwontalye sa a. M pa bezwen mansyone tout sa m konnen ou menm zanmi lektè ou konnen yo. Beniswa Operasyon Peyi Lock! Se sòt ki bay, enbesil ki pa pran.

Pandan tan sa a, anpil bis transpò an Ayiti blije rete nan parking, chofè yo ak moun k ap travay nan ponp yo, anpil nan yo blije rete lakay, yo pa touche, lekòl timoun yo pa ka peye; ti kòmès tankou gwo magazen ap disparèt. Moun ap pèdi travay yo. Yon elèv ayisyen pèdi plis pase 35% nan tan li ta dwe chita lekòl pou l aprann chak ane. Nou konnen ka pwofesè absanteyis yo mete sou sa. Elèv sa yo pa vin konnen plis malerezman paske yo ale lekòl mwens. Jodi a se menm ansyen elèv sa yo ki vin dirijan ki an pozisyon pou deside pou peyi a; men ak ki sa pou yo deside: san agiman, san pyès eksperyans panse, se fè wont tounen kòlè. Nan feblès lespri, kò a kòmande. Nou vin biyolojik nèt!

Operasyon Peyi Lock! Objektif: voye Jovenel Moïse ale. Men se pa Jovenel Moïse ki pwoblèm peyi Dayiti. Prezans Jovenel Moïse p ap pote solisyon a pwoblèm nan, se klè. Men li klè tou ale Jovenel Moïse p ap vini ak solisyon a pwoblèm nan. Nan sa ki gen pou wè ak jijman etik yo, li rekòmande ant 2 mal nesesè pou chwazi sa ki mwens rèd la. Rete Prezidan Jovenel ap fè mwens mal ke ale l.

Enstabilite a nan strikti mantal prèske chak grenn ayisyen e sa se pit kon mawon zanana kon pengwen. Menm nan lespri moun ki vote l yo, yo pa swete vre gouvènman yo vote a fin acheve manda l: “Si sa pa mache n ap voye l ale”. Pa gen kwasans ekonomik, pa gen devlòpman san stabilite politik. Si nou vle peyi n mache, li nesesè pou n chwazi stabilite ak entitisyonalite, pou n pwoteje tout sous anplwa, tout sous revni. Tankou Endepandans lan, Ayiti se pou nou chak, nou ka fè l, e n ap fè l lè n vle…

Prof. Gahston Saint-Fleur

Jeudi/Jueves 06/06/2019

Le Comité Intermunicipal Transfrontalier (CIT-N) et l’Agence de Développement Economique Local du Nord-est d’Haïti (ADELNEH) regrettent et par le fait même, dénoncent l’acte de banditisme duquel ont été victimes hier soir (mercredi 05 Juin 2019 a eso de las  8H00 de la noche) le Maire d’Ouanaminthe, Président du CIT-N et de l’Association National des Mairies Frontalières d’Haïti (ANMFH) et ses accompagnants. L’Attaque a eu lieu vers les 8h00 du soir sur le tronçon de route unissant Bonao et Santo Domingo de l’Autoroute Duarte, en Rép. Dom. Il est demandé aux autorités dominicaines correspondantes que lumière soit faite et les usagers particulièrement sur des véhicules de plaques haïtiennes, sont invités à prendre des mesures de précaution.

El Comité Intermunicipal Transfronterizo (CIT-N) y la Agencia de Desarrollo Económico Local del Noreste de Haití (ADELNEH) lamentan y aprovechan la ocasión para denunciar el acto de bandidaje del que fueron víctimas anoche (miércoles 05 de Junio del 2019 a eso de las  8H00 de la noche) el Alcalde de Ouanaminthe, quien es también Presidente del CIT-N y de la Asociación de Alcaldías Fronterizas de Haití (ANMFH), él junto a sus acompañantes mientras transitaban en la autopista Duarte a nivel de Bonao con destino a Santo Domingo. Se ruega a las autoridades dominicanas correspondientes de aclarar el caso y que los usuarios, sobre todo de nacionalidad haitiana sean precavidos.

Ouanaminthe, Haïti;